แม่ฮ่องสอน:เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดการประกวดธิดาชนเผ่าเขาวงกต ประจำปี 2561

อ่าน 596,887 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อยเหนือ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดธิดาชนเผ่าเขาวงกต ในงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับชุมชน และหลายภาคส่วนจัดขึ้น เพื่ออนรักษ์และรักษาประเพณีอันดีงามเอาไว้ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยในวันแรกของงาน มีการประกวดธิดาชนเผ่าเขาวงกต โดยมีสาวงามเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 17 คน ด้วยการแต่งกายชุดชนเผ่าสวยงาม โดยผลการประกวดมีดังนี้ รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวกัญญารัตน์ ซาววงศ์ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวอารียา เพชรประดับ และหมายเลข 6 นางสาวมัณฑิรา ศรีมหาโอสถ รับเงินรางวัล 1500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่หมายเลข 15 นางสาวณิชากร ยอดสุวรรณคีรี รับเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวกัญญารัตน์ สายสวาท รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท สำหรับผู้ได้รับตำแหน่งธิดาชนเผ่าเขาวงกต ประจำปี 2561 ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวธิติพร ปิยะภัครโภคิน รับมงกุฎ สายสะพาย พร้อมเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาทไปครอง

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จัดการประกวดธิดาชนเผ่าเขาวงกต ประจำปี 2561