แม่ฮ่องสอน:เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561

อ่าน 637,529 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อยเหนือ ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อนายประจวบ อาจารย์พงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย ได้กล่าวว่า ปอยหมั่งกะป่า หรือ ประเพณีเขาวงกต คำว่า หมั่งกะป่า แปลว่า เขาวงกต เป็นเรื่องราวตอนหนึ่งในมหาเวสสันดรชาดก ตอนที่พระเวสสันดรได้ออกจากเมืองไปบำเพ็ญบารมีในป่าเขาวงกต ซึ่งเส้นทางที่จะเข้าไปหาพระเวสสันดรในป่าเขาวงกตนั้นสลับซับซ้อนมีทางเข้ามากมาย ถ้าผู้ใดจะเข้าไปหาหรือไปทำบุญก็ตามหากไม่มีบุญแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปถึงอาศรมพระเวสสันดรได้ สำหรับงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ในปีนี้ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดแม่ลาน้อยเหนือ ภายในงานมีการประกวดธิดาชนเผ่าเขาวงกต การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดแม่บ้านสุดสวย การประกวดรำนก รำโต การประกวดกระทงเล็ก และขบวนแห่กระทงใหญ่

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เปิดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ประจำปี 2561