ตาก:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

อ่าน 396,745 ครั้ง

วันนี้(26พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จ.ตาก ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน 3อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.อุ้มผาง ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์ คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายในครั้งนี้(900,000บาท)เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคุณสามรถ ลอยฟ้าอดีตผูว่าฯ จ.ตาก คุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีต สส. จ.ตาก คุณสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯและหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร