เชียงใหม่:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร

อ่าน 438,004 ครั้ง

วันนี้(1ธ.ค.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล จ.เชียงใหม่ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″ นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 2,000 ชุด 7 ตำบล ในอ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์
คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้(1,200,000บาท)หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณวิโรจน์ เล็กกิจเจริญชัย รองประธานฯ
พร้อมคณะกรรมการฯพร้อม หน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.แม่ฮ่องสอนในวันพรุ่งนี้)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เชียงใหม่:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร