แม่สะเรียง:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบไออุ่นครัวเรือนยากไร้ แม่ฮ่องสอน 1000 ครอบครัว หลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น

อ่าน 596,795 ครั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบไออุ่นครัวเรือนยากไร้ แม่ฮ่องสอน 1,000 ครอบครัว หลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น เตรียมเดินสายเหนือ-อิสาน 42 จังหวัด งบกว่า 22 ล้านกว่าบาท ช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาว จาก สภาพอากาศหลายหมู่บ้านบนดอยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 14 -12 องศาเซลเซียส ล่าสุด นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้นำคณะเดินทางไปร่วมกับ มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการต้านภัยหนาว ช่วยเหลือราษฎรชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มอบสิ่งของประกอบด้วย ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว พร้อมเครื่องยังชีพจำนวนไม่ต่ำกว่า 10 รายการ ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 500 ชุด ณ โรงเรียนบ้านแม่กองแป และ มอบช่วยเหลือราษฎรใน ต.แม่คะตวน อ.สบเมย อีก 500 ชุด ณ วัดบ้านไหม้ รวมเป็น 1,000 ชุดโดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เดินทางไปให้การต้อนรับคณะและร่วมมอบสิงของให้แก่ราษฎรที่มารับมอบจำนวนกว่า 20 หมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวเขาที่อาศัยอยู่บนดอยสูงและล้อมรอบด้วยป่าเขา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นทั้งผู้ให้และผู้รับ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้กล่าวว่า ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอากาศหนาวในปี 2561 ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในเขตภาคเหนือและภาคอิสานรวมกว่า 42 จังหวัด เป็นเงินจำนวน 22 ล้านกว่าบาท โดยมีการจัดหาผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาวที่มีสภาพดีนำไปแจกจ่ายพร้อมเครื่องยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้ได้มากที่สุด โดยไม่เลือกศาสนาหรือชนชั้น ช่วยทุกคนที่ลำบากและขาดแคลน โดยปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า 50 ปีแล้ว

ภาพ/ข่าว ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่สะเรียง:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบไออุ่นครัวเรือนยากไร้ แม่ฮ่องสอน 1000 ครอบครัว หลังสภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น