พด.หนองบัวลำภู เปิดนิทรรศการ”วันดินโลก”

อ่าน 639,790 ครั้ง

วันนี้(5 ธค.61)เมื่อเวลา 10.30 น.บริเวณลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปร่วม 700 คน ร่วมพิธี หลังจากนั้นร่วมชมนิทรรศการวันดินโลก และร่วมกันโยน EM BALl รอบสระหนองบัวพร้อมร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันนวดข้าวเปลือกที่ได้รับบริจาคจากทุกอำเภอร่วม 25 ตัน นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ไทย สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม) เมื่อวันที่ 7 กพ.60 รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ คือ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ นอกจากนั้นยังเป็นวันดินโลก ที่ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ที่ กทม.เมื่อปี 2545 มีการเสนอให้ประเทศสมาชิกได้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถการจัดการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี ด้วยการนำหญ้าแฝกมาแก้ไขปัญหาเรื่องดินจนเป็นผลสำเร็จ จึงมีการเสนอให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลก ทั้งนี้ ในดินเป็นทั้งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต เช่นแมลง ใส้เดือน จุลินทรีย์มากมายนับล้านชีวิต ช่วยดูดซึ้มชับน้ำ อากาศและแร่ธาตุเป็นที่กักเก็บธาตุอาหารสำคัญของพืชและสิ่งมีชีวิต การตระหนักและช่วยกันดูแลอนุรักษ์ดิน จึงเป็นการสร้างประโยชน์กับมวลมนุษย์

ข้อมูลภาพ/ข่าว
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พด.หนองบัวลำภู เปิดนิทรรศการ”วันดินโลก”