ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ บริษัท ต๊ะ ล้านนา จำกัด จัดงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง”

อ่าน 486,291 ครั้ง

วันที่ 5 ธ.ค.2561 ที่ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าโลตัส ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา พลเอกกะสิณ ทองโกมล , นางนฤมล กัลยาณมิตร กรรมการมูลนิธิหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นางพูลผล อรุณรักถาวร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ บริษัท ต๊ะ ล้านนา จำกัด จัดงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” ภายในงานพบกับการแสดงแซกโซโฟน จากอ.กรดนัย กล่อมเภรี อาจารย์พิเศษจากกรมศิลปากร และการมอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ อัลโตแซกโซโฟน, บันทึกโน้ตเพลง ลายพระหัตถ์, รถศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่ ส่วนพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และการจำหน่ายสินค้าโอทอปมากมาย งาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-14 ธ.ค.61 บริเวณชั้น 1 บริเวณด้านหน้าโลตัสและแนวประตู G4 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

ภาพ-ข่าว เกียรติยศ –ยุพิน ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.พระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ บริษัท ต๊ะ ล้านนา จำกัด จัดงาน “เดินตามรอยพ่อ…วิถีพอเพียง”