สระบุรี-พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่าน 437,757 ครั้ง

วันนี้(5 ธ.ค.2561) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยในเวลา 07.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประธานประจำที่นั่ง เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการและ ภาคเอกชน ทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสาไห้ นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วยนางศรัณย์พร ณ ศรีโต รองประธานศูนย์ประสานงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเสาไห้ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 จากนั้นนำพสกนิกรทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่าการอำเภอหนองแซง นายวีรวิทย์ โพธิ์เขียว นายอำเภอหนองแซง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองแซง ส่วนราชการของอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเข้าร่วม พร้อมมีการอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะที่ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา