กอ.รมน.แถลงสรุปผลการบูรณาการปฏิบัติงานจับกุมยาเสพติด ในห้วง 3 เดือน พ.ย.61 – ม.ค.62 (Quick win)

อ่าน 539,763 ครั้ง

วันนี้ (5 ธ.ค.61) พล.ต.ธธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรี/ผอ.รมน ได้สั่งการให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติ และ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 พล..ประวิตร  วงศ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีฝ่ยความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม  โดยมอบหมายให้ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลือนส่วนราชการแก้ไขปัญหายาเสพติด  อีกทั้ง ให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับผลการปฏิบัติงานจับกุมยาเสพติดในห้วง 3 เดือนพ.ย.61– ม.ค.62 (Quick win ) ของเดือน พ.ย.61 มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

ยาบ้า​​​28,908,649   เม็ด

ไอซ์​​​      132.31   กก.

– เฮโรอีน     274.24  กก.

 – กัญชาแห้ง  1,436.62  กก.

 –โดเคน​​         2.05   กก.

 –จับกุมทุกข้อหา    25,150 คดี

 – ผู้ต้องหา​​   26,189 คน

พล.ต.ธนาธิป กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา   ยาเสพติดอย่างเป็นระบบทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนทางบกและทางน้ำ การป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟู  ด้วยการบูรณาการประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทำให้การปฏิบัติงาน มีความประสานสอดคล้อง สามารถจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยในห้วงสัปดาห์แรกของเดือน ธ.ค.61 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5,ฝ่ายปกครอง และ กกล.รส.จว.ลำปาง ได้ร่วมกันจับกุมกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยขยายผลตรวจยึด   ของกลางยาบ้า ที่ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง สรุปผลได้ดังนี้  

– รถยนต์ปิ๊กอัพ  2  คัน

– ยาบ้าจำนวน  13,108,000  เม็ด

– ยาไอซ์   600  กิโลกรัม

– ยาเลิฟ และยาอี อย่างละ  1,800  เม็ด

– ผู้ต้องหา  4  คน

ทั้งนี้ กอ.รมน.จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน และสถานประกอบการทุกแห่ง   ในการแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งผู้เสพและผู้ค้าในสถานประกอบการ และอาศัยสถานประกอบการในการกระทำผิด โดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน กอ.รมน. 1374 ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.แถลงสรุปผลการบูรณาการปฏิบัติงานจับกุมยาเสพติด ในห้วง 3 เดือน พ.ย.61 – ม.ค.62 (Quick win)