ราชทัณฑ์!!โอนตัวนักโทษญี่ปุ่นกลับบ้าน

อ่าน 437,304 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ เรือนจำกลางบางขวาง   พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีโอนนักโทษเด็ดชายสัญชาติญี่ปุ่น จำนวน 1 ราย คดียาเสพติดให้โทษ เพื่อกลับไปรับโทษต่อยังประเทศญี่ปุ่น  โดยมี Mr. KatsutomoOHTONARI และ Ms. Mami UENO  เป็นผู้แทนทางการญี่ปุ่นในการรับมอบตัวนักโทษดังกล่าว ตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วย การโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา ทางการไทยยังคงไว้ซึ่งอำนาจศาลในส่วนที่เกี่ยวกับคำพิพากษา หรือคำสั่งลงโทษที่ออกโดยศาลไทย หมายความว่า ทางการไทยยังคงมีอำนาจที่จะอภัยโทษ หรือลดโทษแก่นักโทษดังกล่าว ฉะนั้น  หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกำหนดโทษของนักโทษ ตลอดจนประโยชน์อย่างอื่นในภายหน้า  พันตำรวจเอก ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การโอนตัวในครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่   จากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมนักโทษเด็ดขาดสัญชาติญี่ปุ่นก่อนที่จะได้รับการโอนตัวดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าศึกษาดูงานราชทัณฑ์ภายในเรือนจำกลางบางขวาง                     ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศ แจ้งรวมทั้งหมด                           37 ประเทศ ซึ่งถือว่าการโอนตัวนักโทษเป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของ                ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม อันสอดคล้องตามหลักอาชญาวิทยาใน                 การสนับสนุนให้ผู้กระทำผิดได้กลับไปถูกคุมขังในสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และภาษา                 ตลอดจนใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเหล่านั้น สามารถกลับคืนสู่สังคมในประเทศของตนเองภายหลังปล่อยตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ราชทัณฑ์!!โอนตัวนักโทษญี่ปุ่นกลับบ้าน