ตาก:นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 2,000 ชีวิต วิ่งฝ่าลมหนาว ระดมเงินเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนต่างด้าวอยากไร้ที่อยู่ตามชายแดน

อ่าน 487,997 ครั้ง

เมื่อเวลา  07.30 น.  วันที่  9   ธันวาคม 2561   พฤศจิกายน   2561  ที่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนแม่ปะกลาง   ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  นางสาวศิราพร   แก้วสมบัติ  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนจัด กิจกรรมงานวิ่ง  “ พี่ได้วิ่งน้องได้เรียน “ โดยมีนายกันต์พงษ์ พิพัฒมนตรีกุล ปลัดงานความมั่นคงอำเภอแม่สอด  เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฯ   นอกจากนี้ยังมี นายจิรทร สูหู่   ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. )สำนักงานตาก  นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ นายสิงห์คำ อุษา กำนันตำบลแม่ปะ ร่วมทั้ง  นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง    จำนวน   2,000 คน   ทามอากาศที่หนาวเย็นลง  หลังจากอุณหภูมิลดลง 18  องศาเซลเซียส นางสาวศิราพร   กล่าวว่า   มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2 และองค์การด้านเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก จัดกิจกรรม “  พี่ได้วิ่ง น้องได้เรียน “  ขึ้นในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในอำเภอแม่สอดเข้าใจถึงสภาพปัญหาของเด็กที่อาศัยอยู่ชายแดน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในสร้างโอกาสด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่ชายแดนและส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมกัน  ในส่วนเส้นทางวิ่งจุดปล่อยตัวที่โรงเรียนบ้านแม่ปะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสันตะวันวิ่งผ่านหน้าสำนักงานมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน วิ่งผ่านหมู่บ้าน ทักทายชาวบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้าน ทักทายชาวบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าชาวแม่ปะ วิ่งตัดออกถนนตัดใหม่ ระยะทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ออกจากถนนตัดใหม่ชมความงามของเส้นทางที่ตัดผ่านต้นไม้ทุ่งหญ้าเลี้ยวออกถนนแม่ปะ-แม่ระมาด เพื่อเข้าสู่เส้นชัย โรงเรียนแม่ปะ  ระยะทาง 10 กิโลเมตร ออกถนนตัดใหม่ ตัดเข้าสันเขื่อน วิ่งชมความงามสายหมอกอากาศที่หนาวเย็น  และ พระอาทิตย์ขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ลัดเลาะแมกไม้เขียวขจี ก่อนจะตัดออกถนนแม่ปะ –แม่ระมาด เพื่อเข้าสู่เส้นชัยที่โรงเรียนแม่ปะ 

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก:นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 2,000 ชีวิต วิ่งฝ่าลมหนาว ระดมเงินเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนต่างด้าวอยากไร้ที่อยู่ตามชายแดน