สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เรียกส่วนราชการ และหน่วยงานท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

อ่าน 523,468 ครั้ง

วันที่(18/12/61) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 โดยมีส่วนราชการ และหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอเสาไห้ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อการหลายวัน และเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับจังหวัดสระบุรีเป็นชุมทางด้านการคมนาคม สามารถเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้งในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ที่จะมาถึงนี้ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 รวม 4 วัน จึงเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บให้ลดน้อยลง จึงกำหนดช่วงรณรงค์เทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 อำเภอเสาไห้ได้มีคำสั่งอำเภอเสาไห้ ที่ 412/2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 อำเภอเสาไห้ โดยบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสาไห้ สมาชิก อปพร.ทต.สวนดอกไม้ อบต.บ้านยาง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเสาไห้ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเสาไห้โดยอำเภอเสาไห้ มี 2 จุดหลัก คือ
1.จุดตรวจหลัก บริเวณหน้าบริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด (โรงงานทอกระสอบ)
2.จุดตรวจหลัก บริเวณหน้าที่พักสายตรวจบ้านสันประดู่ โดยเน้นย้ำดูแลประชาชนและกวดขัน เรื่องการจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ การติดไฟส่องสว่างบริเวณถนนที่อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงอยู่ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ และเตรียมพร้อมรถดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาล โดยฝ่ายตำรวจมีนโยบายเข้มข้น เรื่องการกวดขันวินัยจราจร เช่น เมาขับ ขับเสพ และห้ามจุดโคมลอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เรียกส่วนราชการ และหน่วยงานท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562