อำนาจเจริญ:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

อ่าน 347,697 ครั้ง

วันที่(23 ธ.ค.61) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิจีตี่เกาะอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว
พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″ นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯคุณวุฒิชัย อภวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผช.หน.ผ.สังคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ใน อ.เสนางคนิคม(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ครั้งนี้ จำนวน 3 แสนบาทถ้วน) โดยมีคุณวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าฯ และ
คุณดาราณี สัมพันธ์ศิริกุล ประธานฯพร้อม คณะกรรมการฯ หน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่จ.มุกดาหาร ในวันพรุ่งนี้)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำนาจเจริญ:มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″