ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร

อ่าน 436,816 ครั้ง

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลบางนา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลของรัฐ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร