หมอศราวุธฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู เชิญร่วมเดิน-วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ชิงเงินรางวัลและเหรียญที่ระลึก ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อ่าน 563,775 ครั้ง

วันที่(5 มค.62)นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าปัจจุบัน ประเทศไทยใกล้ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มขั้นแล้ว และเนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ส่งผล ให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปประสบปัญหาด้านสุขภาพ ที่เกิดจากโรคไร้เชื้อ และอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ทำการสำรวจเมื่อปี 2560 พบว่า มีผู้ป่วยติดเตียง มากกว่า 400 ราย ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยที่หน่วยงาน ของภาครัฐ และเอกชน ยังไม่สามารถดูแล ได้อย่างทั่วถึง เนื่องด้วยข้อ จำกัดด้านงบประมาณ และระเบียบ ข้อบังคับ ดังนั้น กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดโครงการ วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียงขึ้น ครั้งนี้ เป็นการจัด ครั้งที่ 2 มีเป้าประสงค์ คือ เป็นโครงการวิ่งเพื่อการกุศล จัดหางบประมาณ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น อีกทั้ง เป็นการ ปลุกกระแส ให้คนหันมา ออกกำลังกาย โดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ จะช่วยป้องกันโรค ไม่ให้ กลายเป็น ผู้ป่วยติดเตียงได้ ในอนาคต นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบ ด้วยบุคลากร จากส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดใกล้เคียง และ นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด รวมจำนวนกว่า 2,000 คน โดยมีจัดให้มีกิจกรรม เดิน- วิ่งการกุศล ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร วิ่งฟันรัน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร และวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ชิงเงินรางวัลและเหรียญที่ระลึก ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หมอศราวุธฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู เชิญร่วมเดิน-วิ่งด้วยใจ ให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ชิงเงินรางวัลและเหรียญที่ระลึก ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช