ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ชาวกะเหรี่ยงนับล้าน ในพม่า ฉลองวันปีใหม่ 2019

อ่าน 427,692 ครั้ง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ชาวกะเหรี่ยง ในประเทศเมียนมาร์ นับ ล้านคน ต่าง้ดินทางออกไปร่วมฉลอง วันปีใหม่กะเหรี่ยง ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะรัฐบาลท้องถิ่น รัฐกะเหรี่ยง ได้จัดงานวันปีใหม่กะเหรี่ยง ขึ้นที่เมืองผางอ่าง เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง จ.กอกาเรก จ.เมียวดี และตามแนวชายแดนไทย=เมียนมาร์ ตรงข้าม อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง อ.พบพระ อ.แมาระมาด และ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยมีชาวกะเหรี่ยงจำนวนมาก ไปร่วมงานฉลองปีใหม่ครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานปีใหม่กะเหรี่ยงอีกในทุกหมู่บ้าน รวมทั้งชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นของประเทศเมียนมาร์ นับล้านๆ คน ในงาน มีการอัญเชิญธงชาติกะเหรี่ยงขึ้นเสาธง และกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของปีใหม่กะเหรี่ยง จากนั้นมีการแสดง การเต้นรำ และการเลี้ยงอาหาร ซึ่งชาวกะเหรี่ยงทุกคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ เช่นเดียวกับพื้นที่แนวชายแดนไทย – เมียนมาร์ ด้านจังหวัดตาก กองกำลังติดอาวุธกลุ่มกะเหรี่ยง กลุ่มต่างๆ เช่น กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง KNU ( เคเอ็นยู. ) ฝ่ายกองกำลังพิทักษ์ชายแดน  BGF( กะเหรี่ยงบีจีเอฟ. ) และกองกำลักะเหรี่ยงดีเคบีเอ. ก็จัดงานปีใหม่กะเหรี่ยงขึ้นมาเช่นกัน

ภาพ/ข่าว/บุญอนนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ชาวกะเหรี่ยงนับล้าน ในพม่า ฉลองวันปีใหม่ 2019