สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญ เด็ก ๆ และผู้ปกครอง เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่าน 467,608 ครั้ง

วันที่ 9 ม.ค.62 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญ เด็ก ๆ และผู้ปกครอง  เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และ เข้าร่วมกิจกรรม @ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 🎁พร้อมรับแจกของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ฟรี !!!

🎈🎈ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 🎈🎈

เวลา 08.00-15.00 น.โทร 02-533-8467-8

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ขอเชิญ เด็ก ๆ และผู้ปกครอง เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562