นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้”

อ่าน 627,465 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” ในการนี้กองทัพอากาศ นำโดย พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นำโดย คุณ พงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มอบเงินบริจาค จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินสมทบทุนในการช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ณ สตูดิโอ ๕ ชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการ บมจ.อสมท.

Cr.กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ในรายการพิเศษ “รวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้”