กอ.รมน.จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2562

อ่าน 583,646 ครั้ง

วันที่ 8 ม.ค 2562 เวลา 11.00 น.พลโทกนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน กอ.รมน.ภาค รอง ผอ.รมน.จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายมวลชนร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปีงบประมาณ 2562พลโทกนกฯได้กล่าวว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยนั้น เป็นหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกๆคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง และถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการทำงานประสานสอดคล้องแฃะบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการสูญเสียหรือสูญหายให้น้อยที่สุด นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องการพลโทกนกฯได้กล่าวต่อว่าการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าการประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการบูรณาการร่วมกัน และเกิดเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร่วมถึงได้แสดงความคิดเห็นในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว เอ-คุยชัด รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2562