แม่ฮ่องสอน : สัมมนา สื่อมวลชนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 436,740 ครั้ง

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ห้องประชุมอิมพีเรียลธาราแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการสัมมนา สื่อมวลชนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาววาสนา ไข่แก้ว หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน การจัดสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแพร่หลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับ ชาวแม่ฮ่องสอน โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 40 คนร่วมสัมมนาโดยกำหนดนำสื่อมวลชนเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท ที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย(ท่าโป่งแดง) ตามพระราชดำริ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือปางอุ๋ง ศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน ด้านศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมชมวัดจองคำ วัดจองกลาง วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด อ.ปางมะผ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและมีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : สัมมนา สื่อมวลชนเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน