แม่ฮ่องสอน: บ้านปางตอง หมู่บ้านสองชนเผ่า พัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว

อ่าน 587,729 ครั้ง

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวิเชียร แสงเฮ่อ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางตอง กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่ทั้งสองชนเผ่า ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ แต่ว่าทั้งสองชนเผ่า จะไม่มีการแต่งงานข้ามเผ่ากันเด็ดขาดถือเป็นประเพณีที่ทุกวันนี้สองชนเผ่า ยังคงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด บ้านปางตอง หมู่ที่ 3 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยประชากร 2 ชนเผ่า ได้แก่ ชนเผ่ากะเหรี่ยง และชนเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี ดำเนินชีวิตด้วยวิถีที่เรียบง่าย ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลักคือทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด มะเขือเทศ กะหล่ำปลี อาชีพรองก็คือ การทอผ้าของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยง และการปักผ้า ของพี่น้องชนเผ่าม้ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริม ด้าน ดร.วิโรจน์ คำพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางตอง ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยว่าหมู่บ้านปางตองนั้น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านไปยังทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อู ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โรงเรียนบ้านปางตอง นำโดย ดร.วิโรจน์ คำพลอย ผู้อำนวยการ รร.บ้านปางตอง จึงได้มีจัดการเรียนการสอน โครงการฝึกทักษะอาชีพบ้านกาแฟ เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านของตน ในด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ และเป็นประสบการณ์ ที่จะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไปสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลแม่อูคอ สนใจจะไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี่ยง และชนเผ่าม้ง รวมถึงชิมกาแฟสดของเด็กนักเรียนที่บ้านกาแฟ รร.บ้านปางตอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.แม่อูคอ โทร. 053 615987

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน: บ้านปางตอง หมู่บ้านสองชนเผ่า พัฒนาสู่หมู่บ้านท่องเที่ยว