มุกดาหาร ” ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ to be number one จังหวัดมุกดาหาร “

อ่าน 738,680 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ to be number one จังหวัดมุกดาหาร และทรงเปิดชมรม to be number one และศูนย์เพื่อนใจ to be number one จังหวัดมุกดาหาร “วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 18.50 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทรงเปิดชมรม to be number one และศูนย์เพื่อนใจ to be number one โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร พ.อ.ยุทธนา มหาวัน ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมรับเสด็จ โดยชมรม to be number one โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล แห่งนี้ ได้สร้างกระแสและค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่น ได้แก่กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นอกจากนี้ยังพัฒนาศักยภาพของสมาชิก และอาสาสมัครแกนนำสมาชิก ศูนย์เพื่อนใจ to be number one โดยการเข้าร่วมประกวดผลงาน to be number one อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายเรียนรู้ประสบการณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำและพร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัว จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการและพระราชทานเงินแก่เลขานุการโครงการเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ to be number oneจากนั้นทรงเป็นประธานแสดงคอนเสิร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ to be number one ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระปณิธาน เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด.

ภาพ/ข่าว เดวิด มุกดาหาร หน.ศูนย์ข่าว เซเว่นเดย์นิวส์ มุกดาหาร รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร ” ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ศิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ to be number one จังหวัดมุกดาหาร “