กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 436,720 ครั้ง

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ คุณพงศ์อุมา  ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมด้วย พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว” ณ โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสภาวะอากาศปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนซึ่งขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนนั้น สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และกองบิน ๔๑ ได้ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขึ้น โดยได้นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืน มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่หวาน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับภารกิจต่างๆ ที่สมาคมแม่บ้านทหารอากาศเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ทางสมาคมฯให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ รวมถึงสังคมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากภัยหนาว ภัยแล้งหรือภัยพิบัติต่างๆ โดยตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งทางสมาคมฯมีความพร้อมในการสนับสนุนทุกๆภารกิจของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้ กองทัพอากาศ มุ่งมั่นที่จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

Cr.กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม่