กองทัพอากาศซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่าน 573,834 ครั้ง

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์  จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ดอนเมือง โดยมี พลอากาศโท เฉลิมชัย ศรีสายหยุด รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้การต้อนรับสำหรับวันนี้ กองทัพอากาศได้มีการซักซ้อมการบินผ่านพิธีเปิด โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16, การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A, การบินต่อสู้ในอากาศและการโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5 และการบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 นอกจากนี้ยังมีการซ้อมการแสดง Fancy Drill การแสดงกระบี่กระบอง และการแสดง Drum Zeed รวมถึงการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ภาคพื้น และการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา กองทัพอากาศได้มีการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ ทั้งด้านการแสดงการบิน และการแสดงภาคพื้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศในปีนี้มีความพร้อมและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อปรับแผนการบินล่วงหน้า และบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เที่ยวบินพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยในปีนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นสานฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในด้านการบิน เทคโนโลยี และการทหาร ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงการบินของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ ได้แก่

  การบินปล่อยควันสีธงชาติ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23 A 

  การบินต่อสู้ในอากาศ และโจมตีทางอากาศ โดยเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 และ F-5 

  การบินค้นหาและช่วยชีวิต โดยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC-725 

  การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน โดยเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen 

  การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ PC-9 

  การแสดงการบินหมู่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ CT-4Eนอกจากนี้ ยังมีการตั้งแสดงอากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ภาคพื้นทั้งที่ยังประจำการอยู่ในปัจจุบัน และปลดประจำการแล้ว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านการบินของชาติ, การปฏิบัติภารกิจทางทหาร, การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ, การแสดงการบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ, กิจกรรมเครื่องบินร่อน, กิจกรรมจรวดขวดน้ำ, การแสดง Fancy Drill, การแสดง Drum Zeed, การแสดงกระบี่กระบอง, การแสดงสาธิตชุดปฏิบัติการนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี, การแสดงของสุนัขทหาร, กิจกรรมบนเวที และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย พร้อมรับของขวัญของรางวัลฟรีตลอดงาน 

สำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้สนใจ สามารถร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศได้ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง ณ ที่ตั้งดอนเมือง จัดกิจกรรมบริเวณลานจอดอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง, พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ, สนามกีฬาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน)  ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดพื้นที่จอดรถ และรถบริการรับส่งเด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองที่จะมาเที่ยวชมงานวันเด็กกองทัพอากาศ ดังนี้– ศูนย์กีฬา – สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (ใกล้แยก คปอ.) 

– โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

– หอประชุมกานตรัตน์  

– หอประชุมกองทัพอากาศ  

– โรงเรียนจ่าอากาศ  

– กรมขนส่งทหารอากาศ (สถานีบริการ NGV)  

– บริเวณคลังสินค้า ท่าอากาศยานดอนเมือง  

สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ได้ที่โรงเรียนการบิน และกองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

Cr.กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพอากาศซ้อมใหญ่ เตรียมความพร้อมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒