เบตง!!งานวันเด็กเบตงคึกคัก เบตง เทศบาลเบตง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงานวันเด็ก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมงานจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

อ่าน 489,669 ครั้ง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ม.ค.62 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ได้เป็นประธานเปิดงานวันเด็กประจำปี2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต่างนำบุตรหลานเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทำให้บริเวณลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ที่มีบริเวณกว้างขวางดูคับแคบลงไปถนัดตา ถึงขั้นต้องเดินเบียดเสียด ต่อแถวยาวเยียดนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเบตงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเด็กในวันนี้จะเป็นทรัพยากรและอนาคตของชาติ สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน กิจกรรมการประกวด กิจกรรมการแข่งขันของเด็กเพื่อแสดงศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆที่มาร่วม ของขวัญ/รางวัลมากมายให้เด็กๆได้ร่วมเล่นสนุก อาทิ จับสลาก เล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆ บริการขนม อาหร น้ำดื่มต่างๆให้เด็กๆและผู้ปกครองที่นำเด็กๆมาร่วมงาน ฟรี ซึ่งทำให้บรรดาเด็กสุกสนานกันเป็นอย่างมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง อย่างเข้มงวดสำหรับในพื้นที่อำเภอเบตงกิจกรรมงานวันเด็ก นอกจากที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงแล้ว ตามสถานที่ราชการ เช่น กองร้องตำรวจตระเวนชายแดนที่445 สถานีตำรวจภูธรเบตง องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และอีกหลายหน่วยงาน ก็ได้จัดงานวันเด็กที่สำนักงานเช่นกัน  เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่อำเภอเบตงได้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมการแสดง เกม แจกของรางวัล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกับประชาชนและเด็กๆในพื้นที่อีกด้วย  

ภาพ/ข่าว  โยธิน   ประชามติรัฐ   อ.เบตง  จ.ยะลา  รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เบตง!!งานวันเด็กเบตงคึกคัก เบตง เทศบาลเบตง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดงานวันเด็ก ผู้ปกครองนำบุตรหลานร่วมงานจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ร่วมแสดงความคิดเห็น