สระบุรี-“นายกลิ้ม” นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เด็กเข้าร่วมงานนับพันคน

อ่าน 628,524 ครั้ง

วันที่(12/01/62) เวลา 09.00 น. ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ อบต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่ง ประจำปี 2562 มีน.ส.นาตยา ชัยยะ รองนายก อบต.หน้าพระลาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมมอบของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน น.ส หทัยรัตน์ พงษ์เพ็ง ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัด อบต.หน้าพระลาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และเชิญประธานทำพิธีเปิดพร้อมอ่านสาส์นของพลเอกประยุทธ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” จากนั้นประธานได้จับฉลากบัตรที่เด็กเข้ามาร่วมงานได้ลงทะเบียนไว้เพื่อแจกรางวัลจักรยานให้กับเด็กผู้โชคดี ซึ่งในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน โดย”นายกลิ้ม” นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ ได้จัดของรางวัลโดยเฉพาะจักรยานมากกว่า 50 คัน ของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น เตาไมโครเวฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลม ของเล่น ฯลฯ คาดว่าเด็กผู้มาร่วมงานจะได้รับของขวัญติดมือกลับบ้านกันทุกคน นายธนพิพัฒน์หรือนายกลิ้ม กล่าวว่าการจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน โดยในปีนี้วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็ก 2561 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ” เมื่อเด็ก และเยาวชนเติบโตขึ้นจะเป็นกำลังของประเทศไทย เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้รักสามัคคี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจักรยาน และของขวัญของรางวัลมากมาย จากผู้ประกอบการในพื้นที่ คณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. ร้านค้า คหบดี ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สร้างความปลาบปลื้มให้แก่เด็กเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ปกครอง และเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การเล่นเกมส์ระบาย บ้านลม การแสดงของนักเรียน การจับแจกรางวัล และการจัดซุ้มอาหาร ขนม เครื่องดื่ม มาให้กับเด็กและเยาวชนได้กินฟรีตลอดทั้งงาน สร้างความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆและเยาวชนอีกด้วย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-“นายกลิ้ม” นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายก อบต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เด็กเข้าร่วมงานนับพันคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น