เพชรบุรีเชิญเที่ยวงาน คลองผดุงกรุงเกษม ตลาด เกษตรดิจิทัล

อ่าน 565,046 ครั้ง

image

มีสินค้าประมง ชม.ชิม.ช็อป หอยแครงนวลผ่อง/ปลานวลจันทร์ลวจิ้ม สาหร่าพวงองุ่นปลานิลแปรรูป กุ้งทะเลสดๆ ตั้งแต่ 5 ถึง 25 กันยายน 2559 ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษรไทยก้าวหน้า กล้วยหอมทอง ทุเรียนภูเขาไฟ การผลิตการเกษรต กระเป่าหนังนาดี แผ่นสมุนไพรประคบร้อน หนังกรอบ ไม้เบญจพรรณ ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ผ้าท้อย้อมสีธรรมชาติ เนื้อโคุขุน นมและผลิตภัณฑ์จากนม และข้าวสหกร เป็นต้น

imageตลาดเกษตรดิจิทัล สดจากไร่ใหม่จากฟาร์มสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดภัย
สู่ตลาดดิจิทัล ริมคลองผดุงกรุงเกษม 5ถึง 25 กันยายน 2559.ผลิดจากพืช ปศุสัตว์ ประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูปนานาชนิด
ผ้าไหมตรานกยุงพระราชธทาน และผ้าเส้นใยธรรมชาติ สินค้าจากค่าย ไอที ชั้น นำ
มีกิจกรรมให้รวมสนุนภายในงาน กิจกรรมบนเวที ตลอดงานมีกิจธกรรมให้เที่ยวชมตลอดงาน 5ถึง 25 กันยายน 2559

imageข้อมูลข่าว
มณฑิตา เขตนารี
ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ออนไลน์ จังหวัดเพชรบุรี รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เพชรบุรีเชิญเที่ยวงาน คลองผดุงกรุงเกษม ตลาด เกษตรดิจิทัล