อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม “ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ

อ่าน 437,305 ครั้ง

วันที่(9ก.พ.62) ที่หน้าตลาดเบตงพลาซ่า อ.เบตง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของระหว่างข้าราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมจักรยานอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรม “ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์ ในครั้งนี้ จะเริ่มปล่อยตัว ที่หน้าตลาดเบตงพลาซ่า ไปยังด่านพรมแดนเบตง เพื่อเข้าสู่อำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย และร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดที่วัดพิกุลบุญญาราม ที่บ้านตาเซ๊ะ ตำบลลูกาเซมัง อำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จากนั้นก็จะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย สิ้นสุด ณ บ้านพักนายอำเภอเบตง รวมระยะทาง 41 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกับ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรม “ปั่นสัมพันธ์รัก 2 แผ่นดิน” ไทย-มาเลย์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ