แม่ฮ่องสอน : มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้าแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคม

อ่าน 534,246 ครั้ง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้าผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ มือติดนิ้วเกิน แผลเป็นจากไฟไหม้ และความพิการหรืออื่นๆ บนใบหน้า ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคมในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ดำเนินการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นครั้งที่ 4 สำหรับครั้งนี้มีการตั้งเป้าหมายการผ่าตัดผู้ป่วย จำนวนกว่า 80 ราย โดยมีทีมแพทย์ศัลยกรรมและพยาบาลจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 60 คน นอกจากนี้ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มยังมีกำหนดออกหน่วยที่ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน และที่ จ.ตาก ระหว่างวันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2562สำหรับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2525 โดยนายแพทย์วิลเลียม แมกกี และภรรยา ซึ่งมีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติอื่น ๆ บนใบหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีสำนักงานกระจายอยู่ใน 60 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย การออกหน่วยลงพื้นที่ให้การผ่าตัดครั้งแรกของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากอดีตนายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน และต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จึงได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศลให้การรักษาผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ที่ยากไร้ ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทั่งถึงปัจจุบันมีการมอบการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตจากมูลนิธิฯ กว่า 13,000 ครั้ง จากความอุตสาหะของคณะแพทย์พยาบาลอาสาสมัครและคณะทำงานอาสาสมัคร ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1488 หรือที่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ที่อยู่เลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 075 2700-2 โทรสาร 02 075 2703 อีเมล: [email protected] และ https://www.facebook.com/OperationSmileThailand

ภาพ/ข่าว รุจิรา ศรีมูล ทีมข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งความพิการบนใบหน้าแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสทางสังคม