ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี และการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง

อ่าน 542,333 ครั้ง

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นายยโสธร สุขประสงค์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี และการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขเรื่องไฟฟ้าดับภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 จากสาเหตุตู้ Ring main ระเบิด และได้กำหนดแผนงานซ่อมบำรุง เพื่อลดผลกระทบต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมประคอง ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางพลี และการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง