แถลงข่าวการเปิดให้บริการ PNK Guide application และระบบนำชมแบบ Augmented Reality Code (AR-Code) แอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี

อ่าน 640,056 ครั้ง

image

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 เวลา 15.30 น. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางลักขณา จินดาวงษ์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี แถลงข่าวการเปิดให้บริการ PNK Guide application และระบบนำชมแบบ Augmented Reality Code (AR-Code) แอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี โดยมีคณะสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

image

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาระบบแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี โดยมีการจัดทำ Mobile Application เพื่อรับชมข้อมูลผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ PNK Guide application

image

เพื่อเรียนรู้ผ่านทางระบบเทคโนโลยี 3 มิติ ในการนำเสนอภาพสถานที่และโบราญสถานในกลุ่มอาคารทั้ง 34 หลัง ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี แบบ 360 องศา เป็นระบบที่เชื่อมโยงสถานที่เข้ากับระบบ GPS ซึ่งผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งรวมถึงระบุการนำทางของระบบเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการได้ นับได้ว่าเป็นช่องทางการเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี อีกด้วย

image

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมกว่า 4 แสนคนต่อปี มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ กว่า 900 รายการ พื้นที่พิพิธภัณฑ์เป็นโบราณสถานที่งดงาม ทรงคุณค่า กรมศิลปากรได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการข้อมูล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชม ตลอดจนได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องมรดกวัฒนธรรมของชาติไทยมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลข่าว
มณฑิตา เขตนารี
สุดารัตน์ พงศ์สมเพชร
ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ จังหวัดเพชรบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แถลงข่าวการเปิดให้บริการ PNK Guide application และระบบนำชมแบบ Augmented Reality Code (AR-Code) แอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี จ.เพชรบุรี