ยะลา:ศอ.บต.จัดค่ายกีฬาฤดูร้อน ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพระดับประเทศ

อ่าน 473,856 ครั้ง

วันนี้ 19 เมษายน 2562 ที่ สนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติสาวนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดกิจกรรมค่ายกีฬาสร้างความเข้าใจ ศอ.บต. เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ ที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ และอำเภอนาทวี ที่มีอายุระหว่าง 11 – 12 ปี เกิดช่วง พ.ศ. 2550 – 2551 นำเยาวชนเหล่านี้ มาคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาที่มีฝีมือดีระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าร่วม”โครงการค่าย ศอ.บต.2562″ ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2562 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์กีฬาชุมชนบ้านมูโนะ จังหวัดนราธิวาสโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจาก ศอ.บต. ตลอดจนผู้ปกครอง โค้ชนักกีฬา และเยาวชนที่เข้าร่วมคัดเลือกเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบูคอรี ดือเระ อดีตนักกีฬาทีมชาติไทย และทีมสต๊าฟโค้ชจากทีมฟุตบอล Jalor City ยะลา มาเป็นกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตาม กิจกรรมค่ายกีฬาสร้างความเข้าใจ ถือเป็นกิจกรรมนำร่องของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่มีการพัฒนาด้านศักยภาพของการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะช่วงเวลานี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนของน้อง ๆ เยาวชนหลายคน และ ศอ.บต. อยากเห็นน้อง ๆ ทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยนำกีฬาฟุตบอลมาร่วมฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนร้างวินัยให้กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนผู้สนใจกีฬา ภายใต้คำขวัญที่ว่า “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” อันเป็นการลดต้นทางของความรุนแรง และปลูกฝังค่านิยมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งทั้งนี้ สำหรับเยาวชนที่มาคัดเลือกในครั้งนี้ มีจำนวน 800 คน โดยจะดำเนินคัดเลือกเยาวชนที่มีฝีมือดีให้เหลือ 144 คน และผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน
เข้าร่วม “โครงการค่าย ศอ.บต.2562” ในรูปแบบค่าย 9 คืน 10 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2562 ณ กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จากนั้นจะนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลกับสโมสรกีฬาอาชีพในภาคอื่น ๆ อาทิสโมสรการท่าเรือ เอฟซี สโมสรราชบุรี มิตรผลเอฟซี สโมสรบางกอกกล๊าส และสโมสรเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 เป็นเวลา 6 วันต่อไป

ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา:ศอ.บต.จัดค่ายกีฬาฤดูร้อน ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่นักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพระดับประเทศ