มรภ.วไลยอลงกรณ์ จับมือ ธ.กรุงไทย ในโครงการ VRU Smart University

อ่าน 426,610 ครั้ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการทางการเงินผ่านระบบKrungthai Platform ในโครงการVRU Smart University ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) โดยมีผศ.เจษฎาความคุ้นเคยรองอธิการบดีและคุณวิชัยวงศ์แสงขำผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาคกลาง  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวสำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งทำการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินภายใต้โครงการVRU Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารให้สามารถใช้งานระบบได้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยให้การสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบKrungthai Digital Platform เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายร่วมกันซึ่งจะได้มีการพัฒนาระบบรองรับการให้บริการดังกล่าวต่อไปในอนาคต

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มรภ.วไลยอลงกรณ์ จับมือ ธ.กรุงไทย ในโครงการ VRU Smart University