เชียงใหม่:พระครูโสภณ พรหมรังษี พร้อมนักแสดงมอบเตียงผู้ป่วยให้ รร.ศรีสังวาลย์ และ รพ.สันทราย

อ่าน 574,949 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนศรีสังวาลย์  ตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่  พระครูโสภณพรหมรังษี  เจ้าคณะตำบลท่าทรายเจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษีเป็นประธานในการมอบเตียงผู้ป่วยให้กับโรงเรียนฯและโรงพยาบาลสันทรายมีนายณัฐพงษ์พรหมมินทร์ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายฆราวาสโดยมีนางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายเป็นผู้รับมอบ จากนั้นโหนธนากรศรีบรรจงดาราชื่อดังของช่อง7 สีอาจารย์ชูศรีเชิญยิ้มอาจารย์โอ๋เบบี้โจ๊กพร้อมคณะได้ร่วมกันร้องเพลงและแสดงตลกให้กับน้องๆที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนฯได้รับชมสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเด็กๆและผู้มาร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นการแสดงคณะของพระครูโสภณพรหมรังษี  และคุณอมรรัตน์ธราดลประธานบริษัทเทพอมรรัตน์พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนเดินทางกลับ นางพวงทองศรีวิลัยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์  เผยว่าโรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งนี้มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ17 กันยายน.. 2497 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อ.. 2499 งานของมูลนิธิฯเริ่มจากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชโดยผู้อาสาสมัครสอนเป็นแพทย์พยาบาลนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลต่อมาเมื่อมีจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอเพิ่มมากขึ้นในปีพ..2501หม่อมงามจิตต์บุรฉัตรซึ่งเป็นประธานมูลนิธิฯในขณะนั้นจึงได้ขอครูจากกองการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอน1 คนในปีนั้นมีจำนวนนักเรียน17 ถึง25คนโดยนักเรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา  ต่อมาในปี.. 2504 มูลนิธิฯได้ก่อตั้งศูนย์บริการเด็กพิการในที่ราชพัสดุตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิฯในปัจจุบันเพื่อให้บริการที่พักและเลี้ยงดูเด็กพิการจากต่างจังหวัดซึ่งอยู่ในระหว่างรอและรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่28 มิถุนายน2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิฯตั้งโรงเรียนสอนเด็กพิการในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการเด็กพิการเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการที่ไม่เคยเรียนหนังสือถึงระดับประถมศึกษาปีที่6

  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จฯเปิดโรงเรียนในวันที่11 กุมภาพันธ์2508 และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อโรงเรียนศรีสังวาลย์นับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง(Cerebral Palsy = CP) อย่างครบวงจรทั้งด้านการแพทย์การศึกษาสังคมและอาชีพโดยศูนย์บริการเด็กพิการให้บริการด้านการแพทย์รวมทั้งที่พักการเลี้ยงดูเสื้อผ้าอาหารเครื่องช่วยคนพิการและกายอุปกรณ์เป็นต้นพร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจวินิจฉัยรักษาผ่าตัดพักฟื้นและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่างส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษาสังคมและอาชีพ.

ภาพ/ข่าวชลดา ติบรรณ์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เชียงใหม่:พระครูโสภณ พรหมรังษี พร้อมนักแสดงมอบเตียงผู้ป่วยให้ รร.ศรีสังวาลย์ และ รพ.สันทราย