กองทัพอากาศ จัดคอนเสิร์ตทัพฟ้า คู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒

อ่าน 647,557 ครั้ง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทรงเป็นองค์ประธานทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อชัยพัฒนาครั้งที่ ๑๒ ซึ่งกองทัพอากาศจัดขึ้นโดยมีพลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศรินผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคุณพงศ์อุมา  ดิษยะศรินนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพลอากาศเอกภาณุพงศ์  เสยยงคะประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่๑๒และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศรินผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่๑๒เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่๑๒วงดุริยางค์กองทัพอากาศนำเสนอวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าซึ่งประกอบด้วยนักดนตรีและนักร้องหมู่ประสานเสียงโดยมีนาวาอากาศเอกมณเฑียร  หมีโชติผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมวงเรืออากาศเอกณรงค์ศักดิ์  อรุณสุโขเป็นผู้อำนวยเพลงและเรืออากาศโทฉัตรชัย  สุขนิยมเป็นหัวหน้าวงพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญได้แก่คุณอัญชลี  จงคดีกิจ(ปุ๊), คุณเศกพล  อุ่นสำราญ(โก้), คุณใหม่  เจริญปุระ, คุณธนชัย  อุชชิน(ป๊อด), คุณอาทิวราห์  คงมาลัย(ตูน) และคุณวินัย  พันธุรักษ์ร่วมแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย การแสดงในครั้งนี้มีการบรรเลงและขับร้องบทเพลงทั้งสิ้น๑๘เพลงแบ่งการแสดงออกเป็นภาคโดยการแสดงในภาคแรกประกอบด้วย

  การบรรเลงบทเพลงสดุดีจอมราชา

  การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ไทยรวมกำลังซึ่งเป็นบทเพลงบรรเลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ายู่หัว

  การบรรเลงบทเพลง“The Magnificent Seven Overture”

  บทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์กลอนสุภาพ

  บทเพลงภาวนาและลมรักขับร้องโดยคุณเศกพล  อุ่นสำราญ(โก้)

  บทเพลงเมดเลย์บ้านทุ่งขับร้องประสานเสียงโดยวงดุริยางค์กองทัพอากาศ

สำหรับการแสดงในภาคที่สองประกอบด้วย

  บทเพลงชัยพัฒนาซึ่งเป็นบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพอากาศ

  บทเพลงใครขับร้องโดยคุณธนชัย  อุชชิน(ป๊อด)

  บทเพลงช่วงที่ดีที่สุดขับร้องโดยคุณธนชัย  อุชชิน(ป๊อด) และคุณวินัย  พันธุรักษ์

  บทเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอ”, “รักแล้วรักเลย”, “แพ้ใจและผิดหรือที่รักเธอขับร้องโดยคุณใหม่  เจริญปุระ

  บทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้”, “รักและด้วยความคิดถึงขับร้องโดยคุณอัญชลี  จงคดีกิจ(ปุ๊)

  บทเพลงวิชาตัวเบาและแสงสุดท้ายขับร้องโดยคุณอาทิวราห์  คงมาลัย(ตูน) ทั้งนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศชื่อบัญชีทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาโดยกรมการเงินทหารอากาศเลขที่บัญชี ๐๕๗๒๖๐๙๓๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒-๕๓๔-๒๑๔๗ ในวันและเวลาราชการ

Cr.กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพอากาศ จัดคอนเสิร์ตทัพฟ้า คู่ไทยเพื่อ “ชัยพัฒนา” ครั้งที่ ๑๒