สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นักเรียนทุนพระราชทาน บ้านผู้ยากไร้​มอบเงินสงเคราะห์​และเครื่องอุปโภคบริโภค

อ่าน 563,883 ครั้ง

วันที่(24 พ.ค.62) เวลา 08.00 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด​จังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สระบุรี พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดศัทธาประชากร​ ตำบลหน้าพระลาน​ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีนายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พ.ต.อ.จตุรงค์ สมศรี ผกก.สภ.หน้าพระลาน นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกอบต.หน้าพระลาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต่อนรับและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ในการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้าน ในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน รวมทั้งการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน โดยในโอกาสนี้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมนางสาว​ สยุมพร​ บัวใหญ่ อายุ38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 397/4 หมู่ 1​ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ป่วยเป็นโรคด้านสมองช้า​ มีความคิดช้า
จากนั้นได้เยี่ยมเด็กหญิง​ภัณต์ธร​ โพธิ์ศรี​ อายุ5 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/4 หมู่ที่ 11 ตำบล​ หน้าพระลาน​ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัดสระบุรี พิการทางการเคลื่อนไหว และด้านสมองพิการ​ และเป็นนักเรียนโรงเรียนพิเศษที่ได้รับทุนพระราชทาน​และได้เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้นางสาวทองใบ​ ศรีอินทร์​ อายุ 58 ปี​ อาศัยอยู่บ้านเลขที่​115/3 หมู่ที่ 4​ ตำบลหน้าพระลาน​ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัดสระบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้ปลูกบ้านอาศัยในพื้นที่ไหล่เขาและมีลูกหลานกว่า 10 คนและยังไม่มีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องและถูกสุขลักษณะแออัดอยู่รวมกันมากเกินไป ทางด้านผู้ว่าราชการจังจังหวัดสระบุรีได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานและนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติหาพื้นที่ให้ใหม่พร้อมทีทำกินและต้องแยกออกเป็นสัดส่วนที่เหมาะเป็นการเร่งด่วนให้ครอบครัว​ ศรีอินทร์ทันที่จากได้มอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัวทุกครอบครัว​โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง นักเรียนทุนพระราชทาน บ้านผู้ยากไร้​มอบเงินสงเคราะห์​และเครื่องอุปโภคบริโภค