ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชน ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมละศิลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ณ กิ่งอำเภอเปิงกาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

อ่าน 346,743 ครั้ง

ค่ำวันนี้(24..62) ที่มัสยิดไอปานะกิ่งอำเภอเปิงกาลังฮูลู  รัฐเปรัคประเทศมาเลเซียต่วนซุลอีสฮัมมูฮัมหมัดซุลคอรีนายอำเภอฮูลูเปรัคเป็นประธานเปิดกิจกรรมละศิลอดรอมฎอนสัมพันธ์มาเลเซียไทยโดยมีพ...อนันต์บุญสําราญนายอำเภอเบตงนายสมยศเลิศลำยองนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนายอิสมาแอลหะยีมะนุสคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาสาขาเบตงและหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาของทั้ง2 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึกซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ต่วนซุลอีสฮัมมูฮัมหมัดซุลคอรีนายอำเภอฮูลูเปรัคกล่าวว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกจะถือศีลอดกันและกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิมในเดือนรอมฎอนและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตามแนวชายแดนของทั้ง2 ประเทศ

ภาพ/ข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ.เบตง  .ยะลา  รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชน ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมละศิลอด รอมฎอนสัมพันธ์ ณ กิ่งอำเภอเปิงกาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย