สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ครั้งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะเปิดให้มีการประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “กค” จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

อ่าน 586,780 ครั้ง

5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกิติพงษ์ จัมปาสุต ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ครั้งที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมวดอักษร “กค” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน ผู้ประกอบการขนส่งและประชาชน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการประมูลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า รถเก๋งตอนเดียว รถเก๋งสองตอน รถแวน SUV รถ 4 ประตู ในหมวดอักษร “กค” ซึ่งสื่อความหมายว่า “การงานก้าวหน้า การค้ารุ่งเรือง” โดยรูปแบบแผ่นป้ายเป็นภาพกราฟฟิค ประกอบด้วย ภาพวัดพระธาตุดอยกองมู ดอกบัวตอง สะพานซูตองเป้ อ่างเก็บน้ำปางอุ๋งและทิวเขาสลับซับซ้อน ซึ่งกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ในที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท ด้วยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) หรือประมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com สำหรับเงินรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำกลับสู่สังคมโดยรวม ด้วยการนำไปใช้ในแผนงาน/โครงการเพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การดำเนินการเพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน การสร้างเสริมและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่เด็กและเยาวชน และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการจัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติม สำหรับสิทธิของผู้เข้าร่วมประมูล จะได้หมายเลขทะเบียนรถที่ประมูลได้เป็นกรรมสิทธิ์ สามารถนำไปเป็นมรดกมอบต่อให้ทายาท หรือจะนำไปจำหน่ายต่อให้ผู้อื่นได้ โดยไม่จำกัดจำนวนหมายเลขในการเข้าร่วมประมูล ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลได้ ทั้งผู้ที่มีรถยนต์อยู่แล้วและยังไม่มีรถยนต์ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถลงทะเบียนร่วมประมูลได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาอำเภอแม่สะเรียง และลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาง www.tabienrod.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5361 2046 ต่อ 13 และ 0 5361 1975

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานแถลงข่าวการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ครั้งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะเปิดให้มีการประมูลเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร “กค” จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท