ยะลา”รวมพลคนรักกีฬา Run for the King เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่าน 376,893 ครั้ง

วันนี้ 9 มิ..62 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา.เมือง.ยะลานักวิ่งในพื้นที่จังหวัดยะลากว่า1,000 คนร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา“(Run for the King) เดินวิ่ง  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอนุชิตตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาได้จัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเปิดโอกาสปวงชนชาวไทยได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อป่วงชนชาวไทยและวงการกีฬารวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสำหรับรูปแบบของการกิจกรรมเป็นการเดินวิ่ง  ประเภทฟันรันระยะทาง5.5 กิโลเมตรโดยเริ่มจากจุดstart สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลาผ่านสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลนครยะลา  กลับมายังจุดfinish สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดีเจ๊ะยอ  .ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา”รวมพลคนรักกีฬา Run for the King เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก