ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้ความมั่นใจ “กาแฟยะลา” จะสร้างอัตลักษณ์ในรสชาติของกาแฟ และเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อีกทางหนึ่ง

อ่าน 358,268 ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายสุภรณ์ด้วงดีกรรมการบริษัทเซาว์เทิร์นแอคดิเคาเจอร์ยะลาและคณะทำงานโครงการกาแฟคีรีเขตคอฟฟี่โดยการสนับสนุนของพลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาค4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 , นายพงษ์ศักดิ์ยิ่งชนม์เจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลาได้เชิญนายสนองจรินทรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรร่วมทดสอบรสชาติกาแฟที่ได้ปลูกในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อการันตีถึงคุณภาพและรสชาติที่ติดอันดับกาแฟที่มีรสชาติดีที่สุดของประเทศไทยโดยภายหลังจากที่โครงการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเฉพาะอำเภอบันนังสตา, อำเภอธารโตและอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้มีการแจกจ่ายต้นพันธุ์กาแฟโรบัสต้าให้กับเกษตรกรไปแล้วกว่า1 แสนต้นเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกษตรชาวสวนที่มีสวนยางพาราสวนผลไม้นำต้นพันธุ์กาแฟไปปลูกแซมในสวนและเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่จะช่วยให้เกษตรกรในจังหวัดยะลามีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งที่ผ่านมานั้นทางศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดยะลาได้มีการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกกาแฟโรบัสต้าและนำผลผลิตเมล็ดกาแฟจากแปลงสาธิตไปให้นักวิชาการด้านกาแฟร่วมกันทดสอบและชิมรสชาติกาแฟจากจังหวัดยะลาจนเป็นที่ยอมรับว่ามีรสชาติที่ดีและแตกต่างจากกาแฟในพื้นที่ภาคอื่นของประเทศไทยทำให้กองทัพภาคที่4 และเทศบาลนครยะลาร่วมกับภาคเอกชนโดยบริษัทเซาเทิร์นแอคดิเคาเจอร์ยะลาจับมือกันเพื่อขอสนับสนุนต้นพันธุ์กาแฟจากกรมวิชาการเกษตรและศูนย์เกษตรแม่ฟ้าหลวงเชียงใหม่นำต้นพันธุ์กาแฟอาราบีก้าอีกกว่าจำนวน2 แสนต้นมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาที่สนใจจะปลูกกาแฟเป็นพืชทางเลือก ล่าสุดได้มีการนำเมล็ดกาแฟจากหลากหลายพื้นที่มาร่วมทดสอบและชิมรสชาติของกาแฟอีกครั้งเพื่อเป็นการันตีให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลามีความมั่นใจเนื่องจากมีตลาดที่จะรองรับผลผลิตเมล็ดพันธุ์กาแฟของเกษตรกรที่ได้เพาะปลูกไปแล้วนายสนองจรินทรผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่าโดยจากการทำคัพเทสกาแฟจากจังหวัดยะลาหลังจากที่ทำการคั่วเมล็ดกาแฟในระดับกลางผลที่ได้รับคือมีความบาลานทั้งจากความเข้มข้นของรสชาติและความสะอาดไม่มีสิ่งเจือปนซึ่งผลจากการทดสอบและทดลองชิมรสชาติกาแฟแล้วก็เห็นผลว่าเป็นกาแฟโรบัสต้าที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลาทั้งค่าความหวานและค่าของคุณภาพความเข้มข้นในตัวของกาแฟเองอยู่ในระดับที่สูงกว่าและเหมาะสมกว่ากาแฟตัวอื่นที่ได้ทดสอบร่วมกันทั้งนี้เห็นว่าหากในอนาคตนั้นมีการใส่ใจด้านคุณภาพตั้งแต่การเพาะปลูกจากเกษตรกรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการโปรเสทนำไปผสมรวมกับกาแฟตัวอื่นก็จะสามารถทำให้เกิดคุณค่าและราคามากขึ้นนอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและความรู้แก่เกษตรกรโดยมีศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอธารโตจังหวัดยะลาเป็นหน่วยงานที่ดูแลและคอยให้การสนับสนุนกับเกษตรกรในพื้นที่โดยตรงด้านนายสุภรณ์ด้วงดีคณะทำงานโครงการกาแฟคีรีเขตคอฟฟี่เปิดเผยว่าขณะที่หลังจากที่มีการแจกจ่ายต้นพันธุ์กาแฟไปให้กับเกษตรกรในจังหวัดยะลาเกือบ1 แสนต้นในห้วงที่ผ่านมาและคาดว่าในปลายปีหรือต้นปีหน้านี้ก็จะมีผลผลิตกาแฟจากเกษตรกรชาวยะลาออกสู่ท้องตลาดซึ่งทางคณะทำงานโครงการสนับสนุนการปลูกกาแฟได้ดำเนินการในด้านการรองรับรับซื้อผลผลิตเมล็ดกาแฟจากกาเกษตรกรโดยมีการก่อสร้างโรงงานและก่อสร้างร้านกาแฟเพื่อเป็นจุดขายกระจายสินค้าจากเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ได้จากเกษตรกรโดยที่ผ่านมาจากการนำกาแฟที่ปลูกมาศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาไปให้นักวิชาการและนักชิมกาแฟได้ทดสอบชิมรสชาติแล้วก็พบว่ารสชาติกาแฟยะลาอยู่ในกลุ่มของบราวซูก้าร์คือเป็นกาแฟโรบัสต้าแต่รสชาติอยู่ในกลุ่มอาราบีก้าทั้งนี้อาจจะมีผลมาจากสภาพดินและสภาพอากาศของพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมกับปลูกกาแฟและสุดท้ายทางคณะทำงานสนับสนุนให้เกษตรกรยะลาปลูกกาแฟก็พร้อมให้ความมั่นใจในเรื่องของผลผลิตที่จะรับซื้อจากเกษตรกรโดยการจัดวางโครงสร้างและการทำโรงานรับซื้อเมล็ดกาแฟในพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อให้เกษตรกรได้นำมาขายและต่อไปจังหวัดยะลาก็จะมีแบรนด์ของกาแฟที่เป็นผลผลิตจากจังหวัดยะลาโดยชื่อว่าคีรีเขตคอฟฟี่ให้กับคอกาแฟได้รู้จักกันอย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดีเจ๊ะยอ  .ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผอ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ให้ความมั่นใจ “กาแฟยะลา” จะสร้างอัตลักษณ์ในรสชาติของกาแฟ และเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาได้อีกทางหนึ่ง