ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา ร่วมคิดทำดีเพื่อสังคม

อ่าน 327,580 ครั้ง

วันที่ 23 มิ.. 62 เวลา 09.00 .นำทีมโดยนิมิตรภูมิประเสริฐประธานชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่าพร้อมด้วยทีมงานที่เข้ามาร่วมกับชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่าล้วนแล้วมีความสุขถือยึดหลักความรักความเสียสละความสามัคคีและมีความโปร่งใส่คิดทำดีร่วมทำดีเพื่อสังคมได้ลงพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อไปฺซ่อมแซมห้องเรียนให้กับโรงเรียนศูนย์ตาดีกาบ้านสนกลาง.4 .แหลมสน.ละงู.สตูล โดยมีอับดนหาดีอะละมาดครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างดีงาม โรงเรียนศูนย์ตาดีกาแห่งนี้มีครูผู้สอนทั้งหมด8 คนครูผู้สอนชาย3 คนครูผู้สอนหญิง5 คนมีนักเรียนทั้งหมด63 คนนักเรียนชาย30 คนนักเรียนหญิง33 คนทางชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลาได้มีโอกาศมาเยี่ยมพบปะคุยกับเด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดประธานชมรมฟุลบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลาได้กล่าวว่าสุดท้ายนี้อยากฝากถึงโรงเรียนศูนย์ตาดีกาแห่งนี้ที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาอยากจะให้ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่าเป็นส่วนเล็กๆมาเติมเต็มให้กับโรงเรียนศูนย์ตาดีกาแห่งนี้ทางชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลายินดีอย่างยิ่งครับ

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดีเจ๊ะยอ  .ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชมรมฟุตบอลมุสลิมตลาดเก่ายะลา ร่วมคิดทำดีเพื่อสังคม