สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เปิดตลาดชุมชน”กาดฮิมน้ำพระยาทด” เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

อ่าน 439,231 ครั้ง

วันที่(23 มิ..62) เวลา10.00 . สวนป่ายางข้างวัดพระยาทด.พระยาทด.เสาไห้.สระบุรีนายสรณตศรีโตนายอำเภอเสาไห้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดชุมชนกาดฮิมน้ำพระยาทดมีนายภาณุวัฒน์ชวนะพันธุ์ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดสระบุรีนายวิชัยสำเหนียกพันธุ์นายกฯเทศบาลตำบลต้นตาลพระยาทดนายกฤษฏิ์ชัยศิลบุญอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ .ศรีนครินทรวิโรฒ ..ทับทิมวัดสง่าพัฒนาการอำเภอเสาไห้คณะกรรมการตลาดพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมพิธี กาดฮิมน้ำพระยาทดเป็นโครงการตลาดชุมชนเกิดจากความต้องการอาชีพการมีรายได้ของคนในชุมชนจึงเสนอให้มีตลาดชุมชนผ่านเวทีไทยนิยมยั่งยืนของตำบลพระยาทดและในปี2561 กองทุนหมู่บ้านได้เสนอของบประมาณสนับสนุนตลาดชุมชนและได้มีความเห็นร่วมกันจัดทำโครงการตลาดชุมชนจำนวน4 กองทุนประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้านพระยาทดหมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 และหมู่ที่5 ได้เสนอของบประมาณโครงการตลาดชุมชนตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งสิ้นหมู่บ้านละ300,000 บาทรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น1,200,000 บาทจัดทำตลาดชุมชนแห่งนี้โดยใช้ชื่อว่ากาดฮิมน้ำพระยาทดซึ่งเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีความต้องการขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ของโครงการและยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนที่มีความต้องการค้าขายสินค้าได้สมัครเข้าร่วมโครงการในภายหลังได้ด้วยโดยจะมีการเปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 07.30 – 16.00 .

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ เปิดตลาดชุมชน”กาดฮิมน้ำพระยาทด” เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน