มุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

อ่าน 628,785 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชยันต์ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายสุวิทย์จันทร์หวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของหน่วยงานราชการในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารสำนักงานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหารซึ่งกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหารมีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่างๆที่ตั้งในหน่วยงานและงดนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน, การกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยเป็นการดำเนินการตามมติครม.เมื่อ17 ..61 โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1 ..61 และกำหนดให้เป็นตัวชี้สำหรับผู้บริหารองค์การประจำปีงบประมาณ..2562 ผู้ถูกประเมินได้แก่ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าอธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป้าหมายตัวชี้วัดประกอบด้วยอาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐร้อยละ100 มีการดำเนินกิจกรรมขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ5 ถุงพลาสติกหูหิ้วของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ10 แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของหน่วยงานภาครัฐลดลงร้อยละ10 และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน

#ธานินทร์, ฐานิตา.  ผู้สื่อข่าวมุกดาหารเดวิดมุกดาหารหัวหน้าศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์มุกดาหารรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มุกดาหาร ดำเนินกิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ