นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันการพลศึกษา

อ่าน 354,800 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวรรธนะนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬาตามโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและสถาบันการพลศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  – เพิ่มพูนความรู้ทุกๆมิติและความเข้าใจกีฬาปัญจกีฬาให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เยาวชน     

     – ผู้ฝึกสอนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬาอย่างมีระเบียบแบบแผน

     – ได้เรียนรู้การทำแผนการฝึกและการทำโครงการฝึก

     –  เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพโดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ

      –  เป็นการส่งเสริมการพัฒนากีฬาปัญจกีฬาให้เจริญก้าวหน้า

       –  เป็นการเตรียมนักกีฬาให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปี๒๕๖๓จังหวัดศรีสะเกษและกีฬาเยาวชนแห่งชาติในเดือนมีนาคม๒๕๖๓จังหวัดตราด ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์จากสถาบันการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาจากทุกภูมิภาคมีจำนวน๒๘คน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๑๕ . พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาปัญจกีฬาในการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยหาดน้ำใสหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ.สัตหีบจว.ชลบุรี โดยเป็นการแข่งขันLaser-Run (ยิงปืนวิ่ง) และTriathle (วิ่งยิงปืนว่ายน้ำ) ประเภทบุคคลชายและประเภทบุคคลหญิงผลการแข่งขันดังนี้ การแข่งขันLaser-Run ประเภทบุคคลชาย

      ลำดับที่จ่าเอกณรงค์เดชทาพารักษ์

      ลำดับที่จ่าเอกสุดสาครหุ่นดี

      ลำดับที่จ่าเอกณัฐพลเกษรพรม

การแข่งขันLaser-Run ประเภทบุคคลหญิง

      ลำดับที่เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สังข์งิ้ว

      ลำดับที่นางสาวแพรวาเกิดจันทร์ตรง

      ลำดับที่นางสาวมุกตาภา ช้างหิน

การแข่งขันTriathle ประเภทบุคคลชาย

       ลำดับที่จ่าเอกสุดสาคร หุ่นดี

       ลำดับที่นายภูริช โยเฮือง

       ลำดับที่จ่าเอกณัฐพล เกษรพรม

การแข่งขันTriathle ประเภทบุคคลหญิง

      ลำดับที่เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สังข์งิ้ว

      ลำดับที่นางสาวสัณห์ฤทัย อรัญศิริ

      ลำดับที่นางสาวปณาลี ปาลศรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และสถาบันการพลศึกษา