กองทัพอากาศจัดงานโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force Run 2019 Runway Run”

อ่าน 528,791 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศรินผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบินเนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก“Air Force Run 2019 Runway Run” พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติโดยมีผู้แทนส่วนราชการจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีร่วมแถลงข่าว การจัดโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบินเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“Air Force Run 2019 Runway Run” ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่๑๓กรกฎาคม๒๕๖๒โรงเรียนการบินอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและชื่นชมพระบารมีพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรีโดยจัดกิจกรรมการวิ่งภายใต้แนวคิดการวิ่งผ่านการเรียนรู้” Run to Learn, Run to Runway, Run to Fly

กิจกรรมRun to Learn เรียนรู้เส้นทางสู่วิถีชีวิตนักบินตามรอยวิถีชีวิตนักบินและปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงษ์จักรีเรียนรู้และทำความรู้จักกับกองทัพอากาศตลอดเส้นทางการวิ่งเช่นยศทหารอากาศกองบินที่ตั้งแบบเครื่องและการจำลองยุทธ

กิจกรรมRun to Runway ประสบการณ์พิเศษจากการวิ่งผ่านตลอดความยาวRunway ,๐๐๐ฟุตที่ใช้ในการปกป้องอธิปไตยชาติและภูมิภาคในอดีตและปัจจุบันใช้ในการฝึกนักบินของกองทัพอากาศเพื่อก้าวสู่การเป็นนักรบทางอากาศที่สมบูรณ์แบบ

กิจกรรมRun to Fly การตั้งแสดงและการบินแสดงสมรรถนะของอากาศยานกองทัพอากาศ สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทได้แก่

การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ(Fun Run) ระยะทางกิโลเมตร

การวิ่งมินิมาราธอน(Mini Marathon) ระยะทาง๑๐กิโลเมตร

การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน(Half Marathon) ระยะทาง๒๑กิโลเมตร

โดยมีเสื้อและเหรียญที่ระลึกแจกสำหรับผู้ที่ผ่านเข้าเส้นชัย นอกจากกิจกรรมการวิ่งมหากุศลและการวิ่งผ่านการเรียนรู้แล้วกองทัพอากาศยังได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดได้แก่นครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสามอบเงินสาธารณกุศลด้านผู้พิการด้านสาธารณสุขรวมถึงมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระยาเฉลิมอากาศอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรม“Air Force Run Training Camp 2019” เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกรีฑาให้แก่เยาวชนของทั้งจังหวัดและเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชนได้เล่นกรีฑาออกกำลังกายอย่างถูกวิธีฝึกสอนโดยนักกรีฑาทีมชาติไทยสังกัดกองทัพอากาศอีกด้วย

Cr.กองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพอากาศจัดงานโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักบิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “Air Force Run 2019 Runway Run”