กอ.รมน.มุกดาหาร รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมู หลังได้รับร้องเรียน

อ่าน 563,804 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4  กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารโดยการอำนวยการของพันเอกพรเทพชิ้นสุวรรณรองผอ....มุกดาหารดำเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารโดยบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์จว.มุกดาหาร, สาธารณสุขจว.มุกดาหาร, ศดธ.จว.มุกดาหาร, ปลัด.เมืองมุกดาหาร, กกล.รส.จว.มุกดาหาร(ร้อย.รส..3 พัน.1 ) ,เทศบาล.คำอาฮวน, ทสจ.มห., ผญบ. เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรณีฟาร์มเลี้ยงสุกรสหไทยและฟาร์มบุญบันดาล.เหมืองป่า.คำอาฮวน.เมืองมุกดาหารจว.มุกดาหารเนื่องจากชาวบ้านจำนวน548 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นเรื่องปล่อยน้ำเสียลงลำห้วยแข้ทำให้น้ำเสียและปลาตาย โดย..พรเทพชิ้นสุวรรณรองผอ.รมน.จว...(.)  เป็นประธานในการจัดการประชุมและเข้าตรวจสอบพื้นที่จำนวน2ฟาร์มคือสหไทยฟาร์มมีนายประวิทย์ฯ  เป็นเจ้าของและบุญบันดาลฟาร์มมีนายสันติฯ  เป็นเจ้าของจากการเข้าตรวจสอบแล้วเรื่องน้ำเสียทั้งสองฟาร์มได้มีการขุดบ่อเพื่อบำบัดนำเสียแล้วมีการนำกลับหมุนเวียนภายในฟาร์มน้ำมีความสะอาดในระดับหนึ่งสำหรับเรื่องกลิ่นทั้งสองฟาร์มมีกลิ่นเหม็นในระดับหนึ่งทางฟาร์มได้มีมาตรการกำจัดกลิ่นอยู่แล้วในที่ประชุมสรุปว่าทั้งสองฟาร์มจะต้องมีมาตรการบำบัดน้ำเสียโดยเพิ่มอีเอ็มบอลหรืออาจขุดบ่อพักน้ำเพิ่มเติมและมาตรการกำจัดกลิ่นโดยการปลูกต้นไม้รอบฟาร์มเพิ่มเติม, เพิ่มอีเอ็มบอลในน้ำเสียมากขึ้นและหมั่นทำความสะอาดฟาร์มอย่างต่อเนื่องทั้งสองฟาร์มยินยอมปฏบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ร้องมีความพึงพอใจในการตอบรับของเจ้าของฟาร์มเพื่อทั้งผู้ประกอบการและชุมชนจะอยู่ร่วมกันได้ต่อไป.

#ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ  ผู้สื่อข่าวมุกดาหารเดวิดมุกดาหารหัวหน้าศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์มุกดาหารรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.มุกดาหาร รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมู หลังได้รับร้องเรียน