รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 จังหวัด ลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

อ่าน 659,343 ครั้ง

วันที่ 19 ก.ค. 2562  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  นายประภัตร โพธสุธน​ พร้อมด้วย นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ​ นำเกษตรกร 250 คน จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 จังหวัด ลงพื้นที่ดูสภาพน้ำและปริมาณน้ำเก็บกัก ที่เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก และเตรียมออกมาตรการขอให้เกษตรกรงดการเพาะปลูกในบางลุ่มน้ำ จากสภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร​  การนำเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลงพื้นที่ดูสภาพน้ำและปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนภูมิพล​ เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นและรับทราบข้อมูลว่า ปริมาณน้ำของเขื่อนภูมิพลในขณะนี้ อาจจะไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากหรือปลูกข้าวนาปรังได้ เกษตรกรคงจะต้องปรับเปลี่ยนหันไปปลูกพืชอื่นๆแทน ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการแล้วว่า แต่ละพื้นที่ควรปลูกพืชชนิดใดถึงจะเหมาะสม อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก ขอให้ชะลอการปลูกออกไปก่อน จนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ที่มีฝนตกตามปกติ ซึ่งคาดว่าน่าจะหลังเดือนกันยายนไปแล้ว​ ทั้งนี้หากจังหวัดใดเกิดประสบปัญหาภัยแล้ง  ก็จะมีการแจ้งเตือนก่อนออกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อให้มีเวลาในการกักเก็บน้ำ​ และทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก็จะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนภูมิพล วันนี้ มีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 4,691 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 35% มีน้ำใช้การได้เพียง​ 892 ล้านลูกบาศก์เมตร​ระบายน้ำได้วันละ​ 23​ ล้านลูกบาศก์เมตร

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเกษตรกรลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 จังหวัด ลงพื้นที่ดูปริมาณน้ำเขื่อนภูมิพล พร้อมติดตามการบริหารจัดการน้ำ เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง