สระบุรี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่าน 476,282 ครั้ง

วันที่(18 ..62) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี.ปากเพรียว.เมือง.สระบุรีนายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธ์พรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีในวันที่28 กรกฎาคม2562

 การจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานพระราชดำริพระบรมราโชวาทหรือพระราชกรณียกิจ  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัยโดยทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาลตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม  โดยมีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตประกอบด้วยบริการการแพทย์ทั่วไป  บริการทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการตรวจตาบริจาคอวัยวะและดวงตา  บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่  นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเช่นการพอกเข่าสำหรับผู้ป่วยสภาวะข้อเข่าเสื่อมการพอกตาสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีษะและไมเกรนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทยโดยเริ่มกิจกรรมต่างๆเวลา8.30 .ซึ่งบริการดังกล่าวไม่เสียค่าบริการแต่อย่างไรด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวดสระบุรี

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562