สระบุรี-มณฑลทหารบกที่ 18 เปิดการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ภาคที่ตั้งปกติ

อ่าน 658,468 ครั้ง

วันที่(19 ..62) ณ ลานพื้นแข็ง มทบ.18 .ปากเพรียว.เมือง.สนะบุรรพลตรีอัศวินบุญธรรมเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 เป็นประธานเปิดการฝึกวิชาทหารภาคที่ตั้งปกติของนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้บรืหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับและมีพันโทประกาศจันจะนะผู้บังคับการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่18 กล่าวรายงาน ในการเปิดการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติการเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารนั้นนักศึกษาวิชาทหารทุกคนต้องมีการเตรียมตัวในการทดสอบร่างกายซึ่งถือว่ามีความลำบากพอสมควรนักศึกษาวิชาทหารจงภูมิใจในการมาศึกษาวิชาทหารทุกคนจะต้องเข้าสู่ระบบการฝึกวิชาทหารเรื่องต่างๆจากครูฝึกการสอนแบบActive running ให้ศึกษานักวิชาทหารเป็นจุดศูนย์กลางในการร่วมในการเรียนการฝึกใช้เทคโนโลยีในการผลิตสื่อการเรียนการสอนการใช้Social Network ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นรด.จิตอาสาพระราชทาน904 วปรนั้นคือทำดีด้วยหัวใจไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะสร้างความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยการสืบสานและต่อยอดศาสตร์พระราชาตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10 และโครงการต่างๆ  ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยเชื่อฟังคำสั่งคุณครูอาจารย์ วันนี้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และชั้นปีที่2 จะได้รับความรู้เชิงทักษะทางวิชาการทหารเบื้องต้นอย่างพอเพียงเสริมทักษะลักษณะท่าทางของทหารอย่างเข้มงวดจนมีบุคลิกทางทหารนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3 เน้นด้านความรู้ความสามารถทางด้านทางทหารตลอดจนมีลักษณะผู้นำในหมู่ใช้อาวุธประจำกายทำการยิงอย่างได้ผลเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มีจิตสำนึกมีอุดมการณ์ในความรักชาติรวมทั้งความเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพบก โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีมารับการเปิดการฝึกภาคที่ตั้งปกติจากสถานศึกษา40 สถาบันรวม 1,500 นาย

ภาพข่าว  วรวิทย์คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-มณฑลทหารบกที่ 18 เปิดการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ภาคที่ตั้งปกติ