แม่ฮ่องสอน : อดีต สส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดปางหมู เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ ประเทศศรีลังกา นำมาประดิษฐานอย่างถาวร ณ พระธาตุวัดปางหมู

อ่าน 635,202 ครั้ง

วันที่ 21 กรกฏาคม 2562 นายจำลองรุ่งเรืองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เปิดเผยว่าจากการที่ตนได้มีโอกาสไปสัมผัสการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเขี้ยวแก้วที่เมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาซึ่งผ่านมาประมาณ20 กว่าปีแล้วตนได้มีความคิดที่จะทำประโยชน์ต่อคนแม่ฮ่องสอน   จึงได้กราบนมัสการท่านพระครูอนุยุตสังฆกิจเจ้าอาวาสวัดปางหมู  และได้กราบเรียนเรื่องการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในการที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานอย่างถาวรพระธาตุวัดปางหมู.ปางหมู.เมือง.แม่ฮ่องสอนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะบูชา  มีกำหนดการเดินทางไปอัญเชิญระหว่างวันที่5-10 พฤศจิกายน2562 นี้โดยจะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อรับประทานพระบรมสารีริกธาตุในวันที่7 พฤศจิกายนและจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่10 พฤศจิกายนซึ่งจะได้มีพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุวัดปางหมูตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายนถึงวันที่11 ธันวาคม 2562 เป็นเวลา1 เดือนด้านพระครูอนุยุตสังฆกิจเจ้าอาวาสวัดปางหมูได้เจริญพรว่าในวันที่10 พฤศจิกายน 2562 เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุกับต้นหน่อศรีมหาโพธิ์ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และเชิญชวนสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวโดยทางพระธาตุวัดปางหมูจะทำการเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายนถึง11 ธันวาคม2562 โดยรายละเอียดต่างๆจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง.   

ภาพข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : อดีต สส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดปางหมู เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ ประเทศศรีลังกา นำมาประดิษฐานอย่างถาวร ณ พระธาตุวัดปางหมู